Domáca stránka televízie Trencín
kontakty      napíšte nám
RelácieArchívInzerciaVýroba reklamy
Televízia Trencín na facebook  Televízia Trencín na youtube  Televízia Trencín na vimeo           

TLAČOVÉ SPRÁVY

Počet podnikateľov klesá 10.7.2013


Počet fyzických osôb - podnikateľov medziročne klesol


​V Registri organizácií Štatistického úradu SR bolo v Trenčianskom kraji k 31. 3. 2013 registrovaných 19 647 právnických osôb, ich počet sa od začiatku roka zvýšil o 1 343 subjektov. Najviac subjektov bolo registrovaných v okresoch Trenčín (28,5 %) a Prievidza (19,3 %). Nasledovali okresy Nové Mesto nad Váhom (11,1 %), Považská Bystrica (10,7 %), Ilava (9,9 %), Púchov (6,5 %), Partizánske (5,8 %), Bánovce nad Bebravou (4,5 %) a najnižší podiel bol v okrese Myjava (3,6 %). Z celkového počtu právnických osôb bolo 73,2 % zameraných na tvorbu zisku.
Z hľadiska právnej formy najväčšiu skupinu tvorili spoločnosti s ručením obmedzeným (13 039 subjektov). V kraji bolo v sledovanom období registrovaných 385 akciových spoločností, 126 družstiev, 59 verejných obchodných spoločností a 24 komanditných spoločností. Vo verejnom sektore pôsobilo 818 a v súkromnom sektore 18 829 právnických osôb. Zahraničnú kapitálovú účasť malo 1 405 subjektov (7,2 %), medzinárodné vlastníctvo 587 subjektov (3 %).
V členení podľa počtu zamestnaných osôb najväčšiu skupinu tvorili podniky s počtom zamestnaných osôb 0  49, ktoré dosiahli 75 % - ný podiel. Nasledovali podniky, ktoré zamestnávajú 50  249 zamestnaných osôb, na celkovom počte sa podieľali 2,2 %  ami, podniky s počtom zamestnaných osôb 250 a viac dosiahli iba 0,5 %  ný podiel.
V štruktúre ekonomických činností sa najviac právnických osôb zaoberalo veľkoobchodom a maloobchodom; opravou motorových vozidiel a motocyklov (25,9 % subjektov). Činnosťami v oblasti nehnuteľností sa zaoberalo 9,8 %, priemyselnou výrobou 9,7 % právnických osôb. Najmenej, iba 2,3 % subjektov pôsobilo v sekcii informácie a komunikácia.
Počet fyzických osôb registrovaných v Registri organizácií ku koncu marca 2013 dosiahol 41 000 fyzických osôb a medziročne sa znížil o 2 103 subjektov. Pokles počtu týchto subjektov nastal vo všetkých okresoch kraja, najvyšší bol v okresoch Ilava (o 7,5 %) a Partizánske (o 6,7 %), najnižší v okrese Púchov (o 2 %). Podobne ako právnické osoby, aj fyzické osoby sa najviac zaoberali veľkoobchodom a maloobchodom; opravou motorových vozidiel a motocyklov (25,8 %), nasledovalo stavebníctvo s 21,2 %  ným a priemyselná výroba s 18,2 %  ným podieľom.
Ku koncu marca bolo v Trenčianskom kraji registrovaných 266 samostatne hospodáriacich roľníkov a 1 936 fyzických osôb, ktoré sa zaoberajú slobodnými povolaniami (napr. veterinárni lekári, advokáti, znalci a tlmočníci, daňoví poradcovia, mediátori, autorizovaní architekti, reštaurátori kultúrnych pamiatok a ďalší).


(Ing. Pavol Arpáš, riaditeľ pracoviska ŠÚ SR v Trenčíne)

MÁTE NÁMET?

Napíšte nám Vaše podnety!

Televízia Trenčín vyhľadáva a spracováva všetky zaujímavosti v kraji, preto sme pre Vás zriadili nižšieuvedenú mailovú adresu, ktorú pravidelne kontrolujeme.

TLAČOVÉ SPRÁVY

Rybníček prehral ďalšie 2 spory

V týchto dňoch Krajský súd v Trenčíne potvrdil víťazstvo prevádzkovateľa Televízie Trenčín v ďalšom z NEZMYSELNÝCH sporov tentokrát o 296 tisíc eur... Rozsudok senátu bol ... viac

KONTAKTY

Buďte s nami v kontakte

Ďalej >>

1 [2] 3