Domáca stránka televízie Trencín
kontakty      napíšte nám
RelácieArchívInzerciaVýroba reklamy
Televízia Trencín na facebook  Televízia Trencín na youtube  Televízia Trencín na vimeo           

TLAČOVÉ SPRÁVY

Domácnosti obmedzili výdavky 21.11.2013


Domácnosti obmedzili svoje výdavky

Predmetom zisťovania rodinných účtov sú príjmy a výdavky súkromných domácností. Štatistický úrad SR zisťuje údaje v hospodáriacich domácnostiach, ktoré tvoria osoby s trvalým bydliskom v jednom byte a spoločne hradiace základné finančné prostriedky na chod domácnosti (napr. strava, nájomné, elektrina).
Čisté peňažné príjmy domácností v Trenčianskom kraji v roku 2012 dosiahli 4 451,42 EUR na osobu a rok, oproti roku 2011 sa zvýšili o 76,82 EUR.
Čisté peňažné výdavky domácností v Trenčianskom kraji dosiahli v uplynulom roku 3 909,91 EUR na osobu a rok, z nich až 91,7 % tvorili spotrebné výdavky. Najviac peňažných prostriedkov, až 867,02 EUR, vynakladali domácnosti na potraviny a nealkoholické nápoje. Z potravín boli najvyššie výdavky na mäso (211,51 EUR), chlieb a obilniny (151,83 EUR) a mlieko, syry a vajcia (145,90 EUR).
Druhou najvýraznejšou výdavkovou položkou boli výdavky na bývanie, vodu, elektrinu, plyn a iné palivá, ktoré v roku 2012 dosiahli 772,93 EUR na osobu. Výdavky na dopravu (napr. nákup pohonných hmôt, dopravné služby - vlaky, autobusy, služby autoškôl a pod.) dosiahli 363,18 EUR. Na rekreáciu a kultúru domácnosti vynaložili na osobu a rok 339,23 EUR. V tejto položke sú zahrnuté výdavky na nákup televízorov, osobných počítačov, hier a hračiek, vybavenia pre šport, chovateľských potrieb, kníh, kancelárskych potrieb, dovolenkových zájazdov a ďalšie.
Na rozličné tovary a služby domácnosti v roku 2012 vynaložili 263,99 EUR. Tento odbor zahŕňa výdavky na osobnú starostlivosť (napr. kadernícke služby, tovary pre osobnú starostlivosť), osobné predmety (náramkové hodinky, školské aktovky, detské kočíky a autosedačky a pod.), sociálne služby pre deti a dospelých, rôzne druhy poistenia (životné, poistenie spojené s obydlím, zákonné a havarijné poistenie motorového vozidla), finančné služby (napr. vedenie osobného účtu, poplatok za výber v bankomate) a iné služby (napr. vydanie pasu, výpis z registra trestov, inzercia, vydanie stavebného povolenia, poplatok za psa a pod.).
Na odievanie a obuv vynaložili domácnosti v uplynulom roku 207,25 EUR na osobu, na poštové služby, telefónne a faxové prístroje a služby, telefónne hovorné a služby internetu 204,43 EUR, na výdavky vo verejnom stravovaní, vrátane školského a závodného stravovania a výdavky za ubytovacie služby (mimo rekreácie) 177,12 EUR a na nábytok, bytové vybavenie a bežnú údržbu bytu 162,72 EUR. Za farmaceutické preparáty a výrobky, zdravotnícky tovar, za služby poskytované zdravotníckym personálom v nemocniciach a mimo nich, vrátane služieb rôznych terapeutov zaplatili domácnosti v Trenčianskom kraji 115,38 EUR na osobu a rok, za alkoholické nápoje a tabak 104,77 EUR.
Medziročne domácnosti v Trenčianskom kraji znížili svoje výdavky o 2,2 %. Najviac obmedzili výdavky na kúpu nábytku, bytového vybavenia a bežnú údržbu bytu (o 22,1 %), ale tiež výdavky na hotely, kaviarne a reštaurácie (o 11,7 %).(Ing. Pavol Arpáš, riaditeľ Pracoviska ŠÚ SR v Trenčíne)

MÁTE NÁMET?

Napíšte nám Vaše podnety!

Televízia Trenčín vyhľadáva a spracováva všetky zaujímavosti v kraji, preto sme pre Vás zriadili nižšieuvedenú mailovú adresu, ktorú pravidelne kontrolujeme.

TLAČOVÉ SPRÁVY

Rybníček prehral ďalšie 2 spory

V týchto dňoch Krajský súd v Trenčíne potvrdil víťazstvo prevádzkovateľa Televízie Trenčín v ďalšom z NEZMYSELNÝCH sporov tentokrát o 296 tisíc eur... Rozsudok senátu bol ... viac

KONTAKTY

Buďte s nami v kontakte

Ďalej >>

1 [2] 3