Domáca stránka televízie Trencín
kontakty      napíšte nám
RelácieArchívInzerciaVýroba reklamy
Televízia Trencín na facebook  Televízia Trencín na youtube  Televízia Trencín na vimeo           

TLAČOVÉ SPRÁVY

Neplatič Rybníček 12.5.2014


Mesto Trenčín sa s pravdepodobnosťou blížiacou sa istote bezdôvodne obohatilo podľa §451 a násl. OZ tým, že do termínu písomnej výpovede Richarda Rybníčka nezaplatilo za 729 vyrobených a odvysielaných televíznych relácií prevádzkovateľovi Televízie Trenčín. Doteraz vyčíslená náhrada škody už predstavuje 304 200 Eur.

Všetky súdne spory Televízia Trenčín verzus Mesto Trenčín sú o nezaplatených faktúrach, teda neplatení
za vykonanú prácu a nie o schválení či neschválení zmluvy poslancami MsZ, ako je to podsúvané v médiách verejnosti. V predcházujúcich vetách je populárne vyjadrené, čo je skutočným meritom veci v predmetných kauzách.


Nekosil, nesvietil a neplatil

Priemerne informovaní Trenčania vedia, že ak dostanete v práci výpoveď, plynie výpovedná lehota, ale za odvedenú prácu až do posledného dňa Vám musia zaplatiť!...

Analogicky túto slušnosť, ktorá je zakotvená v Obchodnom zákonníku na Mestskom zastupiteľstve pripomenul primátorovi Rybníčkovi aj poslanec Emil Košút (SMER-SD). Pán primátor však na túto interpeláciu jednoducho nereagoval. Neustále iba zdôrazňoval, že Mesto nemá peniaze a on šetrí. Trenčania na takéto svojské šetrenie doplatili alergiami pri nekosení trávy, dopravnými kolíziami pri zle osvetlenom meste a narastaním dlhov pri neplatení finančných záväzkov.


Rybníček a informovanosť

V poslednom vydaní Infa primátor Trenčina vyplakáva nad tým, že mu poslanci urobili
z mestských novín štvrťročník. Dovolíme si citovať pána primátora: ,, Myslím si, že ešte nikdy nebola v Trenčíne potreba informovanosti taká veľká!... Nie všetci občania, najmä tí skôr narodení, majú prístup na internet!" Takéto populistické výroky od Rybníčka sú evidentným farizejstvom, lebo bol to práve on, kto zlikvidoval seniorom pravidelnú informovanosť prostredníctvom mienkotvornej Televízie Trenčín. Za všetko hovorí množstvo ocenení od Jednoty dôchodcov Slovenska, ktoré Televízia Trenčín za dlhoročnú aktívnu spoluprácu od tejto organizácie dostala. Reprezentanti trenčianskych seniorov dostávali v jedinom elektronickom médiu v našom krajskom meste priestor na rôzne témy, ako sú napríklad celoživotné vzdelávanie, aktívne starnutie, zdravotnícka starostlivosť, športovanie v jeseni života či iné... A tým médiom, ktoré zabezpečovalo informovanosť pre strednú a seniorskú generáciu, bola najmä Televízia Trenčín. Primátor Rybníček jej prestal platiť za mediálne služby, vypovedal zmluvu a začal platiť internetovú webvíziu, ktorá má neporovnateľne nižšiu sledovanosť. Teda v týchto súvislostiach si sám protirečí...

A pritom po príklady z praxe, ako pozitívne riešiť informovanosť občanov, netreba chodiť ďaleko. Už v 41 tisícovej Považskej Bystrici rozumný primátor Karol Janas finančne podporuje hneď 2 miestne televízie a v rozpočte mesta pre ne figuruje spolu s týždenníkok Považskobystrické novinky sympatická sumička 228 000 Eur. Zhruba o 15 tisíc obyvateľov väčší Trenčín ma paradoxne v rozpočte iba 8 300 Eur pre Info. Ako teda vníma potrebu informovanosti krajského mesta Trenčín niekdajší "televizák", keď v tomto smere nás predbehlo už aj Nové Mesto nad Váhom (v rozpočte má pre TV Pohoda 56 103 Eur), ba dokonca neďaleké Bánovce nad Bebravou.

Naši občania si logicky kladú otázku. Čo robil Richard Rybníček s témou Informovanosť občanov a jej stav v krajskom meste Trenčíne bezmálala tri a pol roka? Povestného zajaca začal chytať za chvost až vo volebnom roku, kedy mu medializácia evidentne chýba... Nerozumné rozhodnutie "šetriť na televízii" ho teda dobehlo.

Nezmyselné súdne spory

Keby Richard Rybníček energiu, ktorú venuje nezmyselným súdnym sporom, venoval iným dôležitejším veciam, Trenčín by inak vyzeral (to je myšlienka, s ktorou sa mi zdôveril istý starý Trenčan, ktorého nebudem menovať, aby som mu nenarobil problémy). Faktom však zostáva, že spravodlivosť a najmä vymožiteľnost práva je na Slovensku behom na dlhé trate. Veríme, že s vašou podporou milí Trenčania zdoláme mnohé úskalia a prekážky, ale nakoniec zvíťazíme!...

Vaša Televízia Trenčín

MÁTE NÁMET?

Napíšte nám Vaše podnety!

Televízia Trenčín vyhľadáva a spracováva všetky zaujímavosti v kraji, preto sme pre Vás zriadili nižšieuvedenú mailovú adresu, ktorú pravidelne kontrolujeme.

TLAČOVÉ SPRÁVY

Rybníček prehral ďalšie 2 spory

V týchto dňoch Krajský súd v Trenčíne potvrdil víťazstvo prevádzkovateľa Televízie Trenčín v ďalšom z NEZMYSELNÝCH sporov tentokrát o 296 tisíc eur... Rozsudok senátu bol ... viac

KONTAKTY

Buďte s nami v kontakte

Ďalej >>

[1] 2 3