Domáca stránka televízie Trencín
kontakty      napíšte nám
RelácieArchívInzerciaVýroba reklamy
Televízia Trencín na facebook  Televízia Trencín na youtube  Televízia Trencín na vimeo           

TLAČOVÉ SPRÁVY

Rybníček polarizuje Trenčanov 5.6.2014


Likvidátor Rybníček polarizuje Trenčanov

„To čo zas rozhodli? Keď sa chce biť, palica sa nájde! Ak Vám traja primátori 10 rokov platili, tak to najskôr museli poslanci schváliť v rozpočtoch. Rybníčkovi právnici nepriamo obviňujú najmenej 180 ľudí z toho, že boli diletanti
a defraudanti. Ak urobili chybu, nech sa nám Trenčanom ospravedlnia. A čo Vy s tým? Čo Vás ohovárajú! Myslia si, že sme mechom udretí? Veď Vy za nič nemôžete. Tak si myslím, že za tým je zas ten špekulant Rybníček... Veď s každým sa len súdi a vadí. Televízia, nedajte sa! Hudecovci vám držia palce!” E-maily a telefonáty podobného obsahu prijímame v týchto dňoch často. Sú z duše, ba až priamo od srdca. Ozývajú sa nielen obyčajní ľudia, ale aj známe osobnosti.

Poslanci aj funkcionári vtedajšieho zastupiteľsta, ktorí nadštandardne schválili zmluvu medzi prevádzkovateľom TV Trenčín a Mestom Trenčín (19. 6. 2001) sa začínajú ozývať v súvislosti s údajným neschválením predmetnej zmluvy Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne. Exprimátor Ing. Jozef Žiška, ktorého doteraz iné médiá neoslovili, nám dokonca priniesol rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 4. 6. 2009, sp. zn. 8 Sžo 247/2008, ktorý je dostupný na internete a konštatuje: „Nie je potrebné, aby obecné zastupiteľstvo schvaľovalo konkrétnu zmluvu.” Pragmatici (JUDr. I. Orgoníková, JUDr. Ľ. Sedláčková, ...), ktorí v samospráve pracujú dlhé roky, poukazujú aj na stav zákona O obecnom zriadení k 31.1. 2001. Ani v tomto zákone, na ktorý sa odvoláva súčasné vedenie mesta, nie je taxatívne vymedzené, že poslanci MsZ majú schvaľovať finálne znenie zmluvy. Posledne menovaná vtedajšia prednostka, na margo takejto argumentácie na Okresnom súde v Trenčíne dňa 25. 9. 2013 uviedla, že za 17 rokov praxe sa nestretla s tým, že by finálne znenie zmluvy malo schvaľovať MsZ. Z uvedeného vyplýva, že tvrdenie o údajnom neschválení zmluvy zo dňa 19. 6. 2001 je len subjektívnou interpretáciou toho, čo v skutočnosti ukladá zákon. Na tento fakt upozornila v dovolaní na Najvyššom súde SR naša právna zástupkyňa už 9. 1. 2012 a dovoľte ho odcitovať: „Rovnako je svojský záver krajského súdu, že "mestské zastupiteľstvo malo schváliť zmluvu z 19. 6. 2001", pretože nič také preň nevyplýva zo zákona, stačí ak o tom kladne rozhodne buď pred uzavretím zmluvy alebo po jej uzavretí /porov. aj 3 Odo 21/2002 NS SR a pod./.”
Súdnemu človeku by táto vecná argumentácia stačila na to, aby pochopil, že účelové podsúvanie nepravdivých a pravdu hrubo skreslujúcich údajov má jasný cieľ, dezinformovať Trenčanov a tým prekryť problém neplnenia finančných záväzkov zo strany Rybníčkovho vedenia mesta dymovou clonou, aby sa nehovorilo o nezaplatení faktúr alebo záväzku z bezdôvodného obohatenia, ktoré vytvoril súčasný manažment lebo nezaplatil do termínu Rybníčkovej výpovede za 729 vyrobených a odvysielaných televíznych relácií.

Ako vznikla Rybníčkova sekera

2. 12. 2010
Novozvolený primátor R. Rybníček v štúdiu TV Trenčín rozprával o tom, že zmluvy treba dodržiavať. Záznam tejto diskusie je k dispozícii v archíve. Žiaľ, zmluvu medzi Mestom Trenčín a prevádzkovateľom TV Trenčín nedodržiaval a neplatil faktúry, hoci televízia riadne vyrábala a vysielala pre mesto ďalej. Jedine redaktorka TA3 v reportáži s názvom „Trenčín môže prísť o státisíce eur pre sporné vypovedanie zmluvy s televíziou” postrehla, že Mesto tento záväzok zrušilo kontroverzne, nakoľko v samotnej zmluve boli taxatívne vymedzené iba tri dôvody jej vypovedania. Ani jeden z nich nebol v písomnej výpovedi R. Rybníčka uvedený, teda TA3 správne konštatovala, že táto výpoveď je dodnes sporná.

K 1. 4. 2011 R. Rybníček zmluvu vypovedal, čím potvrdil jej platnosť lebo neplatná zmluva sa nedá vypovedať. Ako slušný partner sme zmluvu plnili... Lenže R. Rybníček neplatil a takto vytvoril sekeru vo výške 328 000 € bez zmluvných pokút a úrokov z omeškania!...

30. 11. 2011 sa objavila nová teória o údajnom neschválení zmluvy MsZ ako blesk z čistého neba. Pýtate sa: „Prečo sa neplatiči tak kŕčovito snažia označovať zmluvu za neschálenú poslancami MsZ?” Odpoveď je jednoduchá. Táto kauza popri iných kauzách (napr. Tatra Real Trade) by pravdepodobne iniciovala prepad Mesta Trenčín do nútenej správy. Žiaľ, Trenčín patrí momentálne medzi najzadĺženejšie mestá na Slovensku. Len pre porovnanie, zadĺženosť Dubnice nad Váhom je iba 14%, zatiaľ čo Trenčína zhruba 56% - čo je štvornásobok!
Ba dokonca, medzi „starými Trenčanmi” sa otvorene hovorí aj o tom, že Mesto Trenčín malo už dávno spadnúť do nútenej správy a pod hranicou 60% je iba umelo udržiavané.

Brutálny formalizmus

Objednávanie televíznych programov a ich vysielanie platili exprimátori Ing. J. Žiška, Ing. J. Liška aj Ing. B. Celler, ktorý dokonca v médiách označoval zmluvu za nepriestreľnú a nevypovedateľnú.
Až Rybníčkovi „profesionáli” prišli s tromi novými verziami:
1. zredukovaním zmluvy cca o 90%, začiatok roka 2011; čo je samozrejme úsmevné, pretože schudnúť o 90% je likvidačné; (televízia konštituovaná na určité množstvo vyrábaných minút programu by samozrejme na takúto redukciu doplatila nevyužívaním nakúpenej technológie, znížením sledovanosti, či ďalšími negatívnymi dopadmi);
2. vypovedaním zmluvy k 1. 4. 2011; pochopiteľne plynula podľa Obchodného zákonníka aj zmluvy 3-mesačná výpovedná lehota a televízia v zmysle týchto záväzkov až do 1. 8. 2011 riadne vyrábala a vysielala pre Mesto Trenčín;
3. 30.11. 2011 – údajné neschválenie zmluvy MsZ

Už tri rôzne verzie toho istého partnera sú pre súdnych ľudí nepochopiteľné! Nepochopiteľné je aj to, že senát Krajského súdu v Trenčíne sa bleskovo s týmto tvrdením stotožnil a vyniesol kontroverzný rozsudok, ktorý následne Najvyšší súd SR jednoznačne zrušil a bolo nariadené opakované dokazovanie, keďže na 1. stupňovej úrovni Okresného súdu v Trenčíne televízia zvíťazila a nikto nepochyboval o platnosti zmluvy. Teda zďaleka nešlo iba o procesné pochybenia ako o tom dezinformovalo posledné vydanie Infa aj R. Rybníček v médiách.
Listinné dôkazy jasne preukázali prejavenú vôľu poslancov hlasovaniami o nadštandardnom schválení všetkých finančných záväzkov aj povinností oboch zmluvných strán. Zmluva sa pripravovala precízne a veľmi dlho. Od schálenia Zmluvy o budúcej zmluve po podpísanie riadnej zmluvy uplynulo dlhých deväť mesiacov a riadna zmluva obsahuje identické znenie, ktoré sa líši iba obojstranne férovou klauzulou o zmluvných pokutách, pokiaľ niektorá zo zmluvných strán nebude svoje záväzky plniť. Zmluva sa teda pripravovala precízne a dlho. Vtedajšie vedenie Ing. J. Žišku dokázalo stlačiť jednotkové ceny za výrobu relácií až na minimum, ktoré dosiaľ neprekonala žiadna regionálna televízia na Slovensku.
Zmluvu postupne odobrili všetky poslanecké kluby, mestská rada aj zastupiteľstvo. Zo všetkých zápisníc a listinných dôkazov vyplýva, že bola veľká vôľa mať konečne v Trenčíne dobrú televíziu a nie naopak – neschváliť jej rozumné fungovanie.
Až príchodom R. Rybníčka, ktorý predtým figuroval aj ako konateľ Trenčianskej mediálnej spoločnosti sa postoj k mienkotvornej Televízii Trenčín radikálne zmenil. Dajte si sami odpoveď, „prečo asi”?...
K ďalšiemu pochybeniu senátu KS v Trenčíne len toľko, že rozsudok považujeme za nespravodlivý a v súčasnosti naša právna zástupkyňa pripravuje dovolanie na Najvyšší súd SR. Položme si aj ďalšiu otázku, je to náhoda, že už druhýkrát ten istý senát rozhodol rovnako? A to aj napriek doteraz uvedeným argumentom.
Jediné pozitívne, čo predsedkyňa senátu vyslovila na ostatnom stretnutí v súdnej sieni na adresu prevádzkovateľa TV Trenčín je, že vyrábal za najnižšie ceny v regióne a pritom kvalitne. Lebo za 10 rokov sa neobjavila žiadna reklamácia zo strany mesta. Zjavne to prekvapilo aj prítomnú, takmer kompletnú, trenčiansku bulvárnu úderku, ktorá verejnosti opakovane podsúvala nepravdivé informácie o veľkých peniazoch a honorároch ako v Hollywoode!...
Fámy a účelové dezinformácie nám narobili veľa zla, ale ako sa hovorí, „čo nás nezabilo, to nás posilnilo”. A ešte jedna dôležitá myšlienka: „nikto z nás v trhovom prostredí nerobí zadarmo!”... Robota odrobená, musí byť zaplatená... A to sa týka aj tých 729 vyrobených a odvysielaných relácií, ktoré nám dodnes R. Rybníček nezaplatil. Ako aktívnemu kresťanovi Božie prikázania „nepokradneš” a „nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je” akosi nič nehovoria, pretože primátor nielenže nedáva, ale aj berie ako po nebohom! Dúfajme, že už len pár mesiacov...

MÁTE NÁMET?

Napíšte nám Vaše podnety!

Televízia Trenčín vyhľadáva a spracováva všetky zaujímavosti v kraji, preto sme pre Vás zriadili nižšieuvedenú mailovú adresu, ktorú pravidelne kontrolujeme.

TLAČOVÉ SPRÁVY

Rybníček prehral ďalšie 2 spory

V týchto dňoch Krajský súd v Trenčíne potvrdil víťazstvo prevádzkovateľa Televízie Trenčín v ďalšom z NEZMYSELNÝCH sporov tentokrát o 296 tisíc eur... Rozsudok senátu bol ... viac

KONTAKTY

Buďte s nami v kontakte

Ďalej >>

[1] 2 3