Domáca stránka televízie Trencín
kontakty      napíšte nám
RelácieArchívInzerciaVýroba reklamy
Televízia Trencín na facebook  Televízia Trencín na youtube  Televízia Trencín na vimeo           

TLAČOVÉ SPRÁVY

RYBNÍČKOVO OBOHATENIE 4.7.2014


Naši diváci majú právo poznať pravdu. Nakoľko nezaplatenie za 729 vyrobených a odvysielaných televíznych relácií do termínu Rybníčkovej výpovede sa už stalo v našom meste megakauzou aj vecou verejnou, dovoľte uviesť aspoň tie najdôležitejšie fakty.

Informovanosť obyvateľov pri budovaní občianskej spoločnosti prostredníctvom regionálnych televízií nie je žiadnym luxusom, ale nutnou samozrejmosťou. V blízkom okolí Trenčína takmer všetky mestá (Bánovce nad Bebravou, Trenčianske Teplice, Považská Bystrica, Nové Mesto nad Váhom...) majú svojich vysielateľov s licenciou, či letné plavárne. Jedine v Trenčíne už akosi nie sú!...
Namiesto transparentného dialógu a odbornej argumentácie sa širokej verejnosti podsúvajú vízie o tom, že ich vlastne ani netreba, prípadne, že budú (samozrejme až po voľbách).

V širšej súvislosti s účelovou kampaňou za likvidáciu informovanosti tých, čo internet nemajú (seniori a sociálne slabšie skupiny obyvateľov), sa však akosi zabúda na to, že v našom krajskom meste donedávna aj terestriálne vysielala (podľa hodnotenia odborníkov) jedna z najlepších regionálok na Slovensku. Je to náhoda?

Nalejme si čistého vína

Nedávne Pyrrhovo víťazstvo Mesta nad Televíziou vlastne nič nerieši. Neveríte?
Rukolapné argumenty sú na dosah ruky. Stači si na internete nalistovať v Občianskom zakonníku paragrafy 451, 457 a 458.
Prvý z nich jasne hovorí: "Kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatil, musí obohatenie vydať." Na tento dôležitý paragraf JUDr. Iveta Orgoníková (mimochodom naslovovzatá odborníčka, ktorá má, ako sa vraví, zákony z oblasti samosprávy v malíčku, a zároveň za primátora Ing. Jozefa Žišku bola vedúcou Právneho odboru na Meste Trenčín) reagovala slovami: "Pán Hlucháň, ako Vám V R Á T I Rybníček tých 729 vyrobených a odvysielaných relácií?..."

Údajná neplatnosť zmluvy

Ak by teoreticky v nekonečnom justičnom ping-pongu aj prešiel katastrofický scenár, zo zákona platí nasledovný postup (citujeme §457): "Ak je zmluva neplatná, alebo ak bola zrušená, je každý z účastníkov povinný vrátiť druhému všetko, čo podľa nej dostal."
Zatiaľ veríme, že údajná neplatnosť zmluvy na Najvyššom súde neprejde (podali sme už 2. dovolanie na Najvyšší súd v danej veci - to prvé sme vyhrali) a z morálneho hladiska neprejde ani katastrofický scenár. Poznamenajme, že Krajský súd svojím už druhým kontroverzným rozsudkom, vlastne až do rozhodnutia Najvyššieho súdu, urobil z poškodeného vinníka!... Ale ak by sa náhodou katastrofický scenár aj potvrdil, vysvetlenie tejto situácie je hned v druhej vete §458.

Pozor, prichádza pointa

Paragraf 458 citovaného Zákona o bezdôvodnom obohatení v ods.(1) jasne hovorí: "Musí sa vydať všetko, čo sa nadobudlo bezdôvodným obohatením. Ak to nie je možne, najmä preto, že obohatenie spočívalo vo výkonoch (náš prípad - 729 vyrobených a odvysielaných relácií, ktoré Mesto Trenčín nezaplatilo), musí sa poskytnúť peňažná náhrada." Do hovorovej reči preložené, Rybníček nakoniec bude musieť jednostranné obohatenie za nezaplatenie predmetných televíznych relácií kompenzovať peňažnou náhradou, teda zaplatiť!... Za niekoľkoročné odsúvanie úhrady finančných záväzkov k základnému dlhu - istine vo výške 328 tisíc Eur - bude musieť Mesto Trenčín priplatiť ešte dalších 92 652 Eur ako úrok z omeškania, ktorý vyplýva zo zákona. A to všetko nemuselo byť, vážení Trenčania, keby bol pán primátor na začiatku svojho volebného mandátu v rámci fair play dohodol s Televíziou Trenčín riadny splátkový kalendár... Že sa vás to netýka? Omyl vážení! Z tých úrokov z omeškania mohli byť opravené výtlky, chodník, detské ihrisko či zasponzorované občianske združenia v Trenčíne na niekoľko rokov! A toto je zároveň vysvetlenie Pyrrhovho víťazstva z úvodu tohto článku. Víťazstva arogancie a moci nad slušnosťou a fair play...

Príjemné dovolenky a prázdniny všetkým našim divákom zo srdca želá Vaša Televízia Trenčín

MÁTE NÁMET?

Napíšte nám Vaše podnety!

Televízia Trenčín vyhľadáva a spracováva všetky zaujímavosti v kraji, preto sme pre Vás zriadili nižšieuvedenú mailovú adresu, ktorú pravidelne kontrolujeme.

TLAČOVÉ SPRÁVY

Rybníček prehral ďalšie 2 spory

V týchto dňoch Krajský súd v Trenčíne potvrdil víťazstvo prevádzkovateľa Televízie Trenčín v ďalšom z NEZMYSELNÝCH sporov tentokrát o 296 tisíc eur... Rozsudok senátu bol ... viac

KONTAKTY

Buďte s nami v kontakte

Ďalej >>

[1] 2 3