Domáca stránka televízie Trencín
kontakty      napíšte nám
RelácieArchívInzerciaVýroba reklamy
Televízia Trencín na facebook  Televízia Trencín na youtube  Televízia Trencín na vimeo           

TLAČOVÉ SPRÁVY

Ohrozovanie verejného záujmu 6.2.2015


TLAČOVÁ SPRÁVA
Trenčín, 6.2.2015

Spoločnosti Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. so sídlom 1. Mája 11, 911 01 Trenčín, IČO: 36 306 410 bol dňa 03.02.2015 doručený list zo dňa 03.02.2015, č. 462/2015, ktorého odosielateľom je Trenčianske vodárne
a kanalizácie, a.s. so sídlom Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, IČO: 36 302 724 a v obsahu ktorého táto spoločnosť oznamuje nasledovné skutočnosti:

"... v súlade s predmetným zákonom č. 442/2002 Z. z. Vám týmto oznamujeme, že pristúpime k prerušeniu dodávky vody z verejného vodovodu vo všetkých prípadoch neoprávneného odberu (vrátane odoberania vody pre potreby zásobovania mesta Trenčianske Teplice). S realizáciou uvedeného obmedzenia dodávky vody začneme v sobotu,
7. februára 2015 (vrátane), pričom narušenie dodávky vody sa môže prejaviť v období nasledujúceho týždňa,
v závislosti od technických podmienok procesu zabezpečenia prerušenia dodávky vody v jednotlivých prípadoch neoprávneného odberu vody."

Takéto stanovisko a pokus o odstávku vody považuje naša spoločnosť za nerešpektovanie súdneho rozhodnutia, ohrozovanie verejného záujmu a vyhrážanie sabotovaním dodávky vody. Na predmetný list sme reagovali obratom
a podali na okresnú prokuratúru trestné oznámenie a na Okresný súd Trenčín návrh na vydanie predbežného opatrenia.

V súčasnosti sa právne vzťahy medzi spoločnosťou TVS, a.s. a spoločnosťou TVK, a.s. riadia uznesením Okresného súdu Trenčín v sp. zn. 36Cb/84/2014 zo dňa 16.10.2014 a preto prevádzkovateľom verejnej vodovodnej a kanalizačnej siete vo vlastníctve TVK, a.s. je Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.

Túto skutočnosť potvrdila TVK, a.s. vyhlásením na svojej webovej stránke, po vydaní rozhodnutia Okresného súdu
v Trenčíne, citujem:
"Dovtedy, kým toto predbežné opatrenie nebude súdom zrušené, ostáva prevádzkovateľom vodovodnej a kanalizačnej siete v majetku našej spoločnosti TVK súkromná spoločnosť TVS."

V zmysle vyhlásenia spoločnosti TVK, a.s. na ich webovej stránke ako i na webovej stránke mesta Trenčín platí,
že TVK, a.s. "NEPODNIKNE ŽIADNE KROKY, KTORÉ BY VTIAHLI ODBERATEĽOV VODY V TRENČIANSKOM REGIÓNE DO SÚDNEHO SPORU TÝCHTO DVOCH SPOLOČNOSTÍ."

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu naša spoločnosť vyzvala spoločnosť TVK, a.s. na stretnutie na deň 6.2.2015
o 13:00 v sídle TVS, a.s.


Originál tlačovej správy si môžete stiahnuť na www.tvs.sk


O ďalšom vývoji megakauzy BOJ O VODU Vás budeme informovať!
Vaša Televízia Trenčín

MÁTE NÁMET?

Napíšte nám Vaše podnety!

Televízia Trenčín vyhľadáva a spracováva všetky zaujímavosti v kraji, preto sme pre Vás zriadili nižšieuvedenú mailovú adresu, ktorú pravidelne kontrolujeme.

TLAČOVÉ SPRÁVY

Rybníček prehral ďalšie 2 spory

V týchto dňoch Krajský súd v Trenčíne potvrdil víťazstvo prevádzkovateľa Televízie Trenčín v ďalšom z NEZMYSELNÝCH sporov tentokrát o 296 tisíc eur... Rozsudok senátu bol ... viac

KONTAKTY

Buďte s nami v kontakte

Ďalej >>

[1] 2 3